KommuneMomsMail 2019, nr. 04

Kære læser,

I aprils udgave af KommuneMomsMail bringer vi bl.a. en ny udgave af momsrefusionsbekendtgørelsen, som netop et blevet offentliggjort. Der er tale om en ændring af positivlisten, hvor gruppering 003 på funktion 5.25.19 optages på positivlisten med en momsandelsprocent på 100. Ændringen suppleres af en ændring af bekendtgørelse om dagtilbud, som pt. er i høring (og som også kan findes i KommuneMomsMail).

Bemærk, at ændringen har virkning for regnskabsåret 2019 og dermed reelt tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

Artikler og interessante links
Ydelser leveret af momsfrie psykologer, læger og andet sundhedsfagligt personale er ikke altid momsfrie

Bindende svar
Levering af IT-funktionalitet - i egenskab af offentlig myndighed
Universitet ikke omfattet af momsloven i relation til undervisningsaktiviteter
Momsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af stand- og annonceplads ved afholdelse af kongres

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=04&year=2019