KommuneMomsMail 2018, nr. 02

Hermed denne måneds KommuneMomsMail

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Reklame eller repræsentation? 2018
2017-34. Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Udkast til styresignal
Regulering for momsfradragsprocenten i energiafgiftslovene, når virksomheden samtidig betaler en kvadratmeterafgift.

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=02&year=2018