KommuneMomsMail 2019, nr. 02

Kære læser,

Med forårets komme - i hvert fald ifølge kalenderen - bringer vi i denne måneds KommuneMomsMail bl.a. en række konkrete afgørelser fra ministeriet på tilbagebetalingspligten efter bekendtgørelsens § 5 (fondsmomsen). Afgørelserne er også lagt ind i Fondsmomsfortegnelsen.

Om ikke så længe skriver vi ud til alle kommuner og regioner og beder dem opdatere deres oplysninger i Driftsoverenskomstfortegnelsen. Jeg har brugt en del tid på at skabe et nyt system, så kommunen/regionen selv kan opdatere oplysningerne direkte i vores database. Det burde gøre processen meget nemmere for alle. Hvis der er et par af KommuneMomsMails brugere, som vil hjælpe med at teste systemet inden det for alvor går i luften, vil jeg meget gerne høre fra jer. Send gerne en mail på nedenstående mailadresse.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Fonden Aarhus.pdf
Donation fra et stift.pdf
Elsass Fonden.pdf
Danmarks Idrætsforbund.pdf
Fonden Knud Højgaard.pdf
Dansk kyst- og naturturisme.pdf

Artikler og interessante links
Ændringer i reglerne for kommunale solcelleanlæg
Kommunal garantistillelse og garantiprovisioner
Produktionsskoler

Bindende svar
OPP-projekt - til offentlig institution
Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres

Afgørelser
Brand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 nye sager


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=02&year=2019