KommuneMomsMail 2018, nr. 12

Kære læser,

Først og fremmest, vil jeg ønske dig en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Man kan jo både kalde denne mail årets første og sidste KommuneMomsMail, for den dækker hvad der skete i december 2018, men den udkommer som den første her i 2018. Jeg kalder den nu årets sidste..

Den 17. december 2018 udkom den nye momsrefusionsbekendtgørelse. Den er faktisk så ny, at den hverken har været bragt i Lovtidende eller på ministeriets egen side endnu. Så vi bringer her linket til bekendtgørelsen på retsinfo: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205091.

Vi har opdateret KommuneMomsMails udgave af "Momsrefusionsbekendtgørelsen med fortolkningsbidrag" med de småændringer, der er kommet.

Især vores nye læsere vil jeg minde om, at KommuneMomsMail er meget mere end et nyhedsbrev. KommuneMomsMail er bl.a. også:

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Orienteringsskrivelse af 21. december 2018 vedr. 48. omgang rettelsessider

Artikler og interessante links
Momsrefusion til kommuner og regioner - ny bekendtgørelse på vej
Vigtige datoer 2019

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=12&year=2018