KommuneMomsMail 2020, nr. 04

Kære læser,

Jeg håber alt er vel, og at du og dine er ved godt mod. Lad os håbe, at den gode udvikling fortsætter, så vi lige om lidt kan komme et skridt tættere på en endnu mere almindelig hverdag.

Nye afgørelser mv. fra Social- og Indenrigsministeriet

April har budt på et par meddelelser fra ministeriet om hhv. taxakørsel og kursuskøb. I begge tilfælde går ministeriet ud med en fortolkning, som er i direkte strid med de principper, ministeriet selv meldte ud i marts måned.

I marts måned lød det fra ministeriet, at "I forhold til, om en ydelse er et alternativ til kommunale og regionale tilbud skal afgrænsningen således ske i forhold til den konkret indkøbte ydelse, og om ydelsen rent faktisk udbydes af kommuner og regioner i konkurrence med private leverandører", og man fortsatte "Det betyder imidlertid ikke, at udgiften til tog- og flybilletter kan konteres med ejerforholdskode 4 på de funktioner, som er omfattet af positivlisten, da kommuner og regioner ikke udbyder transport med tog og fly".

Her i april har ministeriet så udtalt, at taxakørsel og køreskolevirksomhed skal anses som "alternativer til kommunale og regionale tilbud". Klogt nok bevæger ministeriet sig ikke ud i en forklaring på, hvorfor principperne i meddelelsen fra marts ikke gælder på udgifter til taxavognmænd og køreskoler, man fastslår blot, at udgifter af denne art kan konteres med ejerforholdskode 4.

For der er vel ikke ret mange, som vil kunne finde på at hævde, at kommuner og regioner "rent faktisk udbyder taxakørsel eller driver køreskolevirksomhed" ???

Ovenstående kunne lyde som om jeg mener, at kommuner og regioner ikke skal have momsrefusion af deres udgifter til f.eks. taxakørsel, men det er ikke tilfældet. Det jeg rent faktisk mener er, at ministeriet i sin udtalelse fra 13. marts ikke bare går imod sine egne tidligere udtalelser men - hvad værre er - i strid med intentionerne bag momsrefusionsordningen skaber grundlag for konkurrenceforvridning og incitament i især kommuner til at "trække opgaver hjem".

Ændring af momsrefusionsbekendtgørelsen

Social- og Indenrigsministeriet har her i slutningen af april sendt en ændring af momsrefusionsbekendtgørelsen i høring, hvorefter det i noten til funktion 5.68.90 skrives, at momsrefusion er begrænset til "indkøb af kurser hos private udbydere, der ikke er omfattet af offentlige momskompensationsordninger...".

I mine øjne en unødvendig ændring, men når man læser nærmere, så bliver ministeriets initiativ et såkaldt "oxymoron", som er et "komprimeret paradoks, hvor der som regel ligger en sandhed eller indsigt gemt i paradokset".

Paradokset ligger i, at noten først begrænser momsrefusionen til "indkøb af kurser hos private udbydere" og dernæst fastslår, at udgifter til leverandører, som er omfattet af "statslig momskompensation" ikke er omfattet af momsrefusionen. Sagen er nemlig, at private udbydere aldrig er omfattet af de statslige momskompensationsordninger og dermed er udgifter hertil allerede udelukket fra refusionen via notens første led - og dermed er det unødvendigt at skrive det i bekendtgørelsen.

Og hvori ligger sandheden så? Den ligger jo i, at ministeriet ved at finde det nødvendigt at ændre momsrefusionsbekendtgørelsen (i øvrigt med tilbagevirkende kraft) med al tydelighed erkender, at momsrefusionsbekendtgørelsen har været utydelig i forhold til om udgifter til offentlige uddannelsesinstitutioner kan bogføres med ejerforholdskode 4 eller ej.

Udgifter til lægeerklæringer

I denne KommuneMomsMail bringer vi også en supplerende udtalelse om, hvordan kommuner skal kontere udgifter til lægeerklæringer, når disse indhentes som led i myndighedsudøvelse. Jeg har benyttet chancen til at systematisere de erklæringer, det er relevant for kommuner og regioner at indhente, og til hver skrevet en lille tekst om, hvordan udgifterne til den pågældende erklæring skal konteres. Du finder fortegnelsen her: Lægeerklæringer. For god ordens skyld skal bemærkes, at fortegnelsen er forbeholdt vores kommunale og regionale abonnenter.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Redaktionel bemærkning: Alt jeg skriver i KommuneMomsMail er mine egne personlige betragtninger og er uafhængige af mine relationer til andre virksomheder og organisationer. Kritik og uenighed skal stiles/rettes mod mig og ikke andre.

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Lægeeklæringer - uddybning
Udtalelse om udgifter til kurser købt hos private
Udtalelse vedr. taxakørsel
Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=04&year=2020