KommuneMomsMail 2020, nr. 07

Kære læser,

Så nåede vi forbi slutningen af juli og hverdagen er startet igen for rigtigt mange. Som jeg omtalte i den seneste KommuneMomsMail har vi skiftet server og havde i den forbindelse et par dage, hvor alt ikke kørte helt som det skulle - men jeg håber, det er meget få, som overhovedet har opdaget udfaldet. Vi er i hvert fald tilbage i fuldstændig normal drift.

Juli har til nok de færrestes overraskelse budt på meget få nyheder - men der er kommet én og den har efter min bedste vurdering meget stor betydning for regionerne - og også afledte konsekvenser for kommunerne.

Ministeriet har udtalt, at i det omfang regionerne køber ydelser fra Danske Regioner, så kan udgiften bogføres med ejerforholdskode 4, hvis ydelsen leveres i konkurrence med private. Konklusionen kan også vendes på den måde, at Danske Regioner er en privat leverandør i momsrefusionsordningens forstand. Der forestår nu et større arbejde med at få gennemgået alle de indkøb, regionerne gør hos Danske Regioner og få vurderet, om der er tale om ydelser, der leveres i konkurrence med private. Forholdet er omfattet af den almindelige forældelse for momsrefusion og der kan dermed reguleres 5 år tilbage.

For kommunerne må det naturligvis kunne lægges til grund, at samme fortolkning gør sig gældende i forhold til KL. Altså at kommunernes køb af momsfrie ydelser hos KL kan optages med ejerforholdskode 4, hvis der er tale om ydelser, der leveres i konkurrence med private leverandører. Også her bør der foretages en gennemgang af kommunens køb 5 år tilbage mhb. på at kunne hente momsen hjem.

Jeg har den klare forventning, at vi i den kommende periode vil få en række fortolkningsbidrag fra Social- og Indenrigsministeriet i forhold til ovenstående. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg fra min stol hos PwC kommer til at indgå i dialog med ministeriet om konkrete spørgsmål.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Redaktionel bemærkning: Alt jeg skriver i KommuneMomsMail er mine egne personlige betragtninger og er uafhængige af mine relationer til andre virksomheder og organisationer. Kritik og uenighed skal stiles/rettes mod mig og ikke andre.

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Udtalelse vedr. momsafløftning på udgifter til Danske Regioner

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex


Læs denne måneds nyhedsbrev: https://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=07&year=2020