KommuneMomsMail 2018, nr. 09

Kære læser,

Hermed KommuneMomsMail for september 2018 for anden gang i dag, jeg beklager dobbeltudsendelsen.

Men jeg skal jo huske at gøre opmærksom på den nye facilitet i KommuneMomsMail - nemlig muligheden for at søge i kommune- og regionsrelevante afgørelser på toldmomsområdet. Søgefaciliteten er indeholdt i dit abonnement.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Parkerings-kontrolafgifter er momspligtige

Bindende svar
Privathospital - lønsumsafgiftspligt for behandling af lands- og landsdelspatienter

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=09&year=2018