KommuneMomsMail 2018, nr. 07

Kære læser,

Hermed KommuneMomsMail for juli 2018.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Orienteringsskrivelse af 28. juni 2018 (seneste)

SKM-meddelelse
Retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser

Styresignaler
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal
Styresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler - Styresignal

Bindende svar
Momsfritagelse af kosmetisk rekonstruktion af brystvorter
Momsfritagelse for undervisning i trampolincenter
Offentlig myndighed, i egenskab af offentlig myndighed, indenfor samme ministerområde

Domme
Lønsumsafgiftspligt for zoologiske haver - lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7 - zoologiske anlæg ikke omfattet af afgiftsfritagelsen for "aktiviteter vedrørende museumsvirksomhed"

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra EU


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=07&year=2018