KommuneMomsMail 2019, nr. 10

Kære læser,

Oktober måneds KommuneMomsMail er ganske kort, så jeg vil nøjes med at sige, at jeg glæder mig til at mødes med en del af jer på torsdag til konferencen om offentlige virksomheders momsforhold.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019 vedr. 50. omgang rettelsessider

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=10&year=2019