KommuneMomsMail 2019, nr. 06

Kære læser,

Juni måneds KommuneMomsMail er heller ikke så forfærdelig lang, så jeg vil bruge pladsen på to andre ting end skrive om de faglige nyheder.

Til november sætter Juridisk Institut, Syddansk Universitet og FIRE - Fiscal Relations Research Group, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet fokus på offentlige virksomheders momsforhold. Jeg har valgt at støtte initiativet ved, at KommuneMomsMail.dk sponserer konferencen.

Konferencen er gratis og åben for alle, og alle er velkomne f.eks. offentlige og private virksomheder, revisorer, rådgivere, økonomi- og regnskabsmedarbejdere, forskere, studerende m.v. Som man kan se ud af programmet, har arrangørerne valgt at tilgå emnerne ud fra en meget praktisk vinkel.

Vil du deltage i konferencen, så læs mere her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/juridisk+institut/arrangementer/konference+om+offentlige+virksomheders+momsforhold - og send gerne indbydelsen videre til dine kontakter i andre organisationer.

Og den anden ting? Det er naturligvis at ønske dig og dine en fantastisk sommer:-)

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Bortfald af tilsagn om dispensation fra selskabsudskillelseskravet for kommunal solcelleanlæg

Bindende svar
Museums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger
Moms - Udelysanlæg anses som et bygningsværk
Moms - aktivitetshus - varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand

Nyt fra domstol.dk


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=06&year=2019